INLOGGEN Bel mij terug

Werkwijze

 • Eerste gesprek
  Wij hechten zeer aan een goede relatie met onze klanten. Dat begint bij een eerste gesprek, waarbij wij inzicht krijgen in uw vermogen en uw wensen en waarin u zich een eerste indruk kunt vormen van ons als vermogensbeheerder. Dit gesprek kan plaatsvinden bij u thuis of bij ons op kantoor in Amstelveen.
 • Opstellen risicoprofiel
  Tijdens het tweede gesprek praten we door over uw specifieke wensen en verwachtingen met betrekking tot het beheer van uw vermogen, zodat we een persoonlijk risicoprofiel kunnen opstellen. We maken hierbij onder meer gebruik van een uitgebreide vragenlijst die we samen met u kunnen invullen. Het op te stellen profiel houdt rekening met uw persoonlijke uitgangspunten. Om de vragenlijst on-line in te vullen kunt u hier klikken.
 • Vermogensplan
  Aan de hand van het persoonlijk risicoprofiel stellen we een vermogensplan voor u op. Daarin geven we weer hoe we uw vermogen willen verdelen over verschillende beleggingscategorieën. We stellen een portefeuille samen die volledig is afgestemd op uw wensen, eisen en uitgangspunten.
 • Vermogensbeheerovereenkomst
  Na bespreking van het vermogensplan volgt het tekenen van de vermogensbeheerovereenkomst. Met de ondertekening machtigt u ons om namens u transacties te plegen, maar alleen binnen het raamwerk van de afspraken die we met u gemaakt hebben. Uw rekening loopt bij een depotbank en staat op uw naam of namen. Betalingen vanuit deze rekening (-en) kunnen alleen naar een door u opgegeven vaste tegenrekening op uw naam of namen.
 • Persoonlijk contact
  Wij hechten zeer aan goed contact met onze klanten. U krijgt dan ook een eigen contactpersoon waar u altijd direct contact mee kunt opnemen. Uiteraard bent u altijd welkom op ons kantoor in Amstelveen of kunnen wij, indien u daar de voorkeur aan geeft, naar u toekomen.

Onze klanten krijgen een eigen omgeving op onze website, zodat u altijd de actuele stand van uw beleggingsrekening kunt volgen. Daarnaast ontvangt u van ons ieder kwartaal een rapportage met daarin de stand van uw portefeuille. Hierin leest u de waarde van uw vermogen, de ontwikkelingen op de financiële markten en mogelijke volgende stappen.

In ieder geval willen minimaal één keer per jaar met u in een persoonlijk gesprek bekijken of de uitgangspunten voor het beheer van uw vermogen nog volstaan.

 

Translate »