INLOGGEN Bel mij terug

Werkwijze

 • Eerste gesprek
  Wij hechten zeer aan een goede relatie met onze klanten. Dat begint bij een eerste gesprek, waarbij wij inzicht krijgen in uw vermogen en uw wensen en waarin u zich een eerste indruk kunt vormen van ons als vermogensbeheerder. Dit gesprek kan plaatsvinden bij u thuis of bij ons op kantoor in Amstelveen.
 • Opstellen risicoprofiel
  Tijdens het tweede gesprek praten we door over uw specifieke wensen en verwachtingen met betrekking tot het beheer van uw vermogen, zodat we een persoonlijk risicoprofiel kunnen opstellen. We maken hierbij onder meer gebruik van een uitgebreide vragenlijst die we samen met u kunnen invullen. Het op te stellen profiel houdt rekening met uw persoonlijke uitgangspunten. Om de vragenlijst online in te vullen kunt u hier klikken.
 • Beleggingsvoorstel
  Aan de hand van het persoonlijk risicoprofiel maken we een beleggingsvoorstel voor u. Daarin geven we weer hoe we uw vermogen willen verdelen over verschillende beleggingscategorieën. We stellen een portefeuille samen die volledig is afgestemd op uw wensen, eisen en uitgangspunten.
 • Overeenkomst
  Na bespreking van het beleggingsvoorstel volgt het tekenen van de openingsformulieren en de overeenkomst. Met de ondertekening machtigt u ons om namens u transacties te verrichten, echter alleen binnen het raamwerk van de afspraken die we met u gemaakt hebben. Uw effectenrekening is ondergebracht bij een depotbank en staat op uw naam. Betalingen vanuit deze rekening kunnen alleen naar een door u opgegeven bankrekening op uw naam.
 • Persoonlijk contact
  Wij hechten zeer aan goed contact met onze klanten. U heeft een eigen contactpersoon waar u altijd direct contact mee kunt opnemen. Uiteraard bent u altijd welkom bij ons op kantoor in Amstelveen of kunnen wij, indien u daar de voorkeur aan geeft, naar u toekomen.
 • Inlog Faciliteit
  Onze klanten krijgen een inlog faciliteit op onze website, zodat u altijd de actuele stand van uw beleggingen kunt volgen. Daarnaast ontvangt u van de depotbank ieder kwartaal een (digitale) rapportage met daarin de waarde van uw portefeuille. Hierin staan onder andere de diverse effecten, de ontwikkelingen op de financiële markten.
 • In ieder geval willen we minimaal één keer per jaar met u uw doelstellingen, wensen en risicobereidheid vaststellen. 
Translate »