INLOGGEN Bel mij terug

Disclaimer & Privacy

Disclaimer
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Persist Global Wealth Management BV.
Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat.
Persist Global Wealth Management BV is in zijn geheel niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Bepaalde verwijzingen op deze site voeren naar informatiebronnen die door derden worden opgesteld en bijgehouden. Persist Global Wealth Management BV draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die informatiebronnen.

Privacy
Persist respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die u ons verschaft altijd vertrouwelijk worden behandeld. Persist committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Privacy Statement

Algemene Verordening Gegevensberscherming
De bij de aanvraag of wijziging van een financiële dienst verstrekte persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten terzake financiële diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
Op de verwerking van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

Translate »