INLOGGEN Bel mij terug

Vergelijkende kostenmaatstaf (VKM)

 

Actief en passief beheer

Bij actief beheer gaat men er vanuit dat men in staat is om zodanig de beleggingen te selecteren, zodat men – na aftrek van kosten – een beter rendement behaalt dan het marktgemiddelde. Het marktgemiddelde wordt weerspiegeld door een bepaalde beursindex zoals de MSCI World voor aandelen wereldwijd of de S&P 500 Index voor Amerikaanse aandelen. Er zijn verschillende strategieën bij actief beleggen. Veel gebruikte strategieën zijn het selecteren beleggingsfondsen, het selecteren van de betere aandelen, regio, sector of beleggingsstijl (bijvoorbeeld value of groei) en het  zogenaamde ‘timen’ van de markt door gunstige in- en uitstapmomenten te kiezen.

Bij passief beheer gaat men er vanuit dat markten efficiënt zijn en dat het op lange termijn moeilijk is om de markt te verslaan. Men kiest er daarom voor om het rendement van een bepaalde beursindex zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Omdat een indexbelegger zelf geen actieve beleggingsbeslissingen neemt zoals een actieve belegger, wordt indexbeleggen ook vaak passief beleggen genoemd.

 

Lopende Kosten Factor

De Ongoing Charges Figure of de OCF is de opvolger van de TER (Total Expense Ratio). De OCF geeft de lopende kosten aan die aan het vermogen van het beleggingsfonds wordt onttrokken. Daarmee geeft de OCF inzicht in de totale kosten in een beleggingsfonds ten opzichte van de intrinsieke waarde van een fonds. De vormgeving van de OCF is vastgelegd in de CESR Richtlijn. De AFM houdt toezicht op het juist uitvoeren van deze richtlijn. De bedoeling van de OCF is dat je beleggingsfondsen beter met elkaar kunt vergelijken omdat op een vergelijkbare wijze rekening wordt gehouden met de kosten in een fonds. De OCF wordt ook wel Lopende Kosten Factor (LKF) genoemd.

De OCF houdt onder andere rekening met de volgende kosten:

  • kosten in onderliggende fondsen
  • fondsmanagement, intern of extern
  • distributiekosten

De OCF houdt onder andere geen rekening met de volgende kosten:

  • transactiekosten (aan- en verkoopkosten)
  • performance fee
  • rente op leningen
Translate »