INLOGGEN Bel mij terug

Nieuws

Investment beliefs

22-02-2021

Onze “investment beliefs” zijn:
• Dat diversificatie1 in de portefeuille leidt tot een meer evenwichtige portefeuille in termen van rendement en risico door als uitgangspunt de allocatie over verschillende risicobronnen en beleggingsstijlen te hanteren.
• Dat open architecture2 de cliënt in staat stelt toegang te verkrijgen tot een afgewogen selectie van specialistische managers die worden beoordeeld op kennis, kwaliteit, consistentie en kosten.
• Dat de beleggingscommissie een doorslaggevende rol speelt bij het selecteren en monitoren van externe beheerders.
• Dat actief beheer3 niet per definitie beter is dan passief beheer4 of andersom, maar wel dat de kans op een outperformance bij actief beheer toeneemt naarmate het active share stijgt.5
• Dat passief beheer een grote spreiding tegen beperkte kosten kan bieden.
• Dat de financiële markten op korte termijn inefficiënt geprijsd kunnen zijn en derhalve kansen kunnen bieden die met actief beheer kunnen worden geïdentificeerd.
• Dat voor het inkomenscomponent niet alleen obligaties, maar ook dividend uitkerende aandelen6 een belangrijke bijdrage kunnen leveren.
• Dat aandelen met een consistente en hoge dividendbetaling het op termijn beter doen dan niet dividend betalende aandelen7.
• Dat met regelmaat gecontroleerd wordt of een portefeuille nog overeenstemt met de nagestreefde spreiding en indien nodig dat er een rebalancing8 of een structurele aanpassing wordt doorgevoerd.
• Dat marktomstandigheden kunnen leiden tot een stijlrotatie en tactische asset allocatie9.
• Dat de financiële verplichtingen van een cliënt zwaar moeten meewegen bij de strategische asset allocatie.
• Dat voor de belegger met een risicopreferentie kan, binnen de grenzen van de doelstellingen en zorgvuldigheid, timing en leverage een complementaire bijdrage kunnen leveren.
• Dat het meenemen van milieu, sociaal beleid en goed bestuur aspecten (ESG) tot een betere rendement/risico verhouding leidt10.

1 Naast spreiding over beleggingscategorieën kennen we ook spreiding over grote versus kleine bedrijven, geografisch enz.
2 Open architecture houdt in dat niet of niet alleen belegt wordt in zogenaamde huisfondsen, maar ook of met name in beleggingsfondsen van andere partijen.
3 Actief beleggen is volgens de AFM het samenstellen van een portefeuille die bewust van de index afwijkt om te proberen een extra rendement te behalen ten opzichte van de benchmark.
4 Met passief beleggen wordt door de AFM bedoeld dat men niet een portefeuille samenstelt om een hoger rendement dan de index te behalen, maar om met de belegging zo nauwkeurig mogelijk het rendement van een bepaalde index te volgen.
5 Cremers, Martijn and Petajisto, Antti, How Active is Your Fund Manager? A New Measure That Predicts Performance (March 31, 2009). AFA 2007 Chicago Meetings Paper; EFA 2007 Ljubljana Meetings Paper; Yale ICF Working Paper No. 06-14.
6 Zolang het dividendrendement de rente overstijgt.
7 Ned Davis Research, Inc. Returns based on monthly equal-weighted geometric average of total returns of S&P 500 component stocks, with components reconstituted monthly; data as of Dec 31, 2012. J.P. Morgan Quantitative Equity Research. Jan 1, 1990 – March 31, 2013.
Kenneth R. French© and CRSP, 1/1/1928 -12/31/2013 Daniel Peris, The Strategic Dividend Investor (McGraw-Hill Companies, 2011)
8.Onder rebalancing, herbalanceren of dynamische asset allocatie wordt verstaan het periodiek kopen en verkopen van beleggingen om de gewenste oorspronkelijk spreiding te handhaven.
9.Onder tactische Asset allocatie wordt verstaan een korte termijn asset allocatie waarmee wordt getracht voordeel te behalen uit de korte termijn rendement verwachting van beleggingscategorieën.
10 Oxford Univesity and Arabesque Partners in 2015 looked at more than 200 studies found a link between sustainable business practices and economic preformance.

 

Translate »