INLOGGEN Bel mij terug

Nieuws

High Yield obligaties – hoge kansen of hoge risico’s?

12-03-2013

Niet alleen de rendementen op eerste klas obligaties en staatsleningen staan op een historisch dieptepunt, maar ook die van de zogenaamde high yield obligaties (waardering van BBB of lager). Deze rendementen schommelen zo tussen de 5% en 6%. Op het oog nog steeds een aantrekkelijk rendement, maar de vraag is of die paar procent die men meer krijgt dan op staatsleningen en kwaliteitsobligaties ook het extra risico waard zijn.

In het afgelopen jaar werden er weer een record aantal high yield obligaties uitgegeven. Alleen al in de Verenigde Staten kwamen er voor $ 346 miljard nieuwe leningen naar de markt. Niet onbegrijpelijk, want ook bedrijven trachten van de huidige lage rente gebruik te maken door op grote schaal te herfinancieren. Beleggers aan de andere kant snakken naar rente (rendement) en storten zich o.a. op deze obligaties.

Het renteverschil tussen de high yields en staatsleningen is inmiddels gedaald tot het historische gemiddelde, maar staat altijd nog een derde boven het renteverschil van net voor de crisis. Misschien was het vertrouwen eind 2006/begin 2007 ten onrechte groot, maar er zit toch nog wat ruimte in deze markt. Voorzichtigheid is echter geboden.

Van belang voor het welslagen van een belegging in deze sector is het aantal bedrijven dat niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Aan de ene kant vergroot de (bijna) recessie de kans op faillissementen en stagnatie, maar aan de andere kant betekent herfinanciering meer financiële ruimte. De rente waartegen men de schulden in de boeken heeft staan is een stuk lager geworden.

Behalve het risico van faillissement bestaat er ook het risico van een stijgende rente. Wanneer de rente gaat oplopen – en dat gaat een keer gebeuren – zullen de koersen van obligaties dalen. Echter, de rente van high yields bestaat uit een rentecomponent en een renteverschil (opslag) ten opzichte van de staatsleningen en kwaliteitsobligaties. Historisch gezien wordt het renteverschil kleiner bij een stijgende rente. Dit betekent slecht nieuws voor de prijzen van kwaliteitsobligaties en goed nieuws voor high yields. Het is natuurlijk niet gezegd dat een eventuele verkleining van het renteverschil opweegt tegen de effecten van een rentestijging, maar het kan wel een buffer betekenen.

Wanneer de rente in 1 keer zeer snel zou gaan stijgen, dan is geen enkel kruid gewassen tegen imploderende obligatieprijzen. Het enige wat een voorzichtige belegger kan doen is rekening houden met dit scenario door korte looptijden te kiezen en niet al te lage waarderingen (ratings). Ook spreiding van is van groot belang. Zo zijn er verschillende index trackers die een gespreide portefeuille in High Yields vertegenwoordigen. Overigens zullen bij een snel stijgende rente ook converteerbare obligaties, preferente aandelen en aandelen met een hoog dividendrendement onder druk komen te staan.

Met andere woorden de high yield obligaties hebben nog enige ruimte om zowel een aantrekkelijk rendement als een beperkte koersstijging te bieden. Maar vinger aan de pols. Ook letten op het monetaire beleid van de Centrale Banken. Die zal niet overnight veranderen, maar geleidelijk aangepast worden.

Een ding is zeker, de rendementen die we in de afgelopen jaren hebben gezien zullen zich niet snel herhalen.
high yield

Translate »