INLOGGEN Bel mij terug

Nieuws

Gedijende trends in 2014

21-01-2014

Na de turbulentie als gevolg van de crisis die ontstond in 2007, beginnen de financiële markten en economieën wereldwijd te helen. Een trend die naar verwachting in 2014 doorzet.

De Amerikaanse economie is vele jaren de economische motor in de wereld geweest en blijft ook in de toekomst een voortrekkersrol spelen. Tot ieders verrassing heeft de Amerikaanse economie creatiever dan verwacht gereageerd op de uitdagingen van deze tijd. Wat velen niet voor mogelijk hielden is gebeurd, namelijk de maakindustrie keert terug naar de VS. Deze trend wordt gestimuleerd door de lage energieprijzen (schaliegas), stagnerende lonen en het onderwijs. De repatriëring van de Amerikaanse maakindustrie zal in de komende jaren miljoenen banen opleveren. Daarnaast geeft het een gezonde impuls aan het hogere onderwijs, omdat veel bedrijven zich bij terugkomst in de buurt van een universiteit vestigen.

De Amerikaanse tekorten dalen ook als gevolg van de groeiende economie (hogere belastinginkomsten), lagere uitgaven (minder oorlogsinspanningen) en wederom het schaliegas. Het begrotingstekort zal binnen twee jaar op of onder de 3% uitkomen, evenals bijvoorbeeld in Nederland. Ook het handelstekort daalt. Wat vooral opvalt is dat voor het eerst in decennia het handelstekort daalt in tijden van economische groei (schaliegas).

Schaliegas

Door de winning van het schaliegas is de Amerikaanse import van olie inmiddels gedaald van 12 miljoen vaten per dag naar 8 miljoen vaten. De Amerikaanse productie van olie en gas zal binnen twee jaar het hoogste niveau in 50 jaar bereiken. Dat zorgt ervoor dat de olieprijs onder druk staat en ook de inflatie beperkt blijft. De economische crisis en nu weer de winning van het schaliegas hebben er voor gezorgd dat de grondstoffenmarkt al drie jaar op rij de slechts presterende beleggingscategorie is. Een economische opleving zal een eind aan deze abominabele reeks maken.  De onder druk staande grondstoffenprijzen hebben vooral impact gehad in landen die afhankelijk zijn van grondstoffen zoals Australië.

Door de beperkte inflatie is er ook minder noodzaak de monetaire markten snel te verkrappen en zal de rente minder snel stijgen dan aanvankelijk werd gedacht.

Tapering

Een van de factoren die een rentestijging kan bespoedigen is het agressief taperen (het afbouwen van de maandelijks inkoop van Amerikaanse staatsleningen) door de Amerikaanse Federal Reserve. Inmiddels is er een begin gemaakt met de tapering en de markt heeft er positief op gereageerd omdat dit automatisch betekent dat de FED vindt dat de economie inmiddels sterk genoeg is. In 2014 treedt een nieuw bestuur van de Federal Reserve aan, en de markt zal benieuwd zijn naar iedere uiting van de nieuwe bestuurders. In november vinden er in de VS de zogenaamde Midterm verkiezingen plaats voor alle zetels van het Huis van Afgevaardigden en een derde van de Senaat.

De lage inflatie is voor de Amerikanen een zege, maar voor de Europeanen en Japanners is het een probleem. Hun economische groei blijft achter bij de VS en de afwezigheid van enige inflatie van betekenis kan ongewild uitmonden in deflatie. Grote schulden (zoals bijvoorbeeld in Italië) gecombineerd met weinig of geen groei en deflatie verergeren het schuldenprobleem.

2014

In 2014 zullen ook de stresstesten voor banken weer een rol van betekenis spelen. De ECB zal de Europese banken tegen het licht houden, terwijl de Britse Centrale Bank er de voorkeur aangeeft haar banken zelf te testen. Sommige analisten vrezen dat uit de nieuwe testen zal blijken dat de sterke banken sterker zijn geworden en de zwakke banken juist zwakker.

In de gehele eurozone zal de economische groei in 2014 waarschijnlijk uitkomen op 1,1%. Technisch gezien is Europa uit de recessie, maar het herstel is broos en bescheiden. Op het politieke vlak is er nog genoeg vuurwerk te verwachten in Europa, bovendien worden eind mei wederom verkiezingen gehouden voor het Europese parlement.

De fragiele ontwikkeling in Europa betekent niet dat er geen kansen zijn voor beleggers in Europese effecten. Sommige landen hebben nog het nodige te hervormen, maar een land als Spanje bijvoorbeeld heeft grote vorderingen gemaakt. Er zijn inmiddels weinig landen in Europa die zo concurrerend zijn geworden dan Spanje. Interessant is ook het feit dat de Spaanse molensteen (de huizenmarkt) inmiddels stabiliseert.

Ierland is nu van het Europese infuus af en heeft voor het eerst sinds tijden weer een licht verbeterde creditrating. Het economische succes voor de Keltische tijger komt tot uiting in de veel sterker dan verwachte groeicijfers.

Grosso modo zijn de aandelen in Europa aantrekkelijker geprijsd dan die in de Verenigde Staten. Daar komt bij dat de Amerikaanse bedrijven al enkele jaren een herstel hebben gezien van hun winstcijfers, terwijl dat nu pas goed op gang begint te komen in Europa. Sommige analisten verwachten dat de Europese bedrijfswinsten met zo’n 30% zullen stijgen om pas in 2016 op hun niveau van 2007 terug te komen. Ten slotte ligt de kredietmarkt in Europa al enige tijd stil, en dat zou in 2014 voorzichtig los kunnen komen. Dit zal een impuls voor de economie betekenen.

Emerging Markets

De Emerging Markets waren in 2013 uit de gratie. Lagere groei in landen als China en hoge tekorten op de betalingsbalans in landen zoals Indonesië, hebben beleggers ertoe aangezet om hun beleggingen in deze markten te gelden te maken en te investeren in Westerse beurzen. Hierdoor zijn de aandelen in Emerging Markten gemiddeld 25% goedkoper dan die van de Westerse markten, terwijl ze ook nog eens hetzelfde dividendrendement betalen.  Aantrekkelijk voor inkomenbeleggers.

Obligaties

Beleggers die inkomen zoeken op de obligatiemarkten  worden vaak geconfronteerd met weinig rente, maar wel met veel uitdagingen. Handelaren zullen proberen te profiteren van het steeds kleiner wordende renteverschil tussen staatsleningen en bedrijfsobligaties. Naar onze verwachting is de markt voor Europese High Yield obligaties nog steeds aantrekkelijk. Veel schulden zijn geherstructureerd en het aantal bedrijven dat niet aan haar verplichtingen kan voldoen in deze obligatiemarkt is relatief laag. Het rendement op staatsleningen zal naar verwachting langzaam omhoog kruipen.

Samenvattend, verwachten we voor 2014 een positief aandelenjaar.

Translate »