INLOGGEN Bel mij terug

Nieuws

Gaan er valuta’s imploderen?

17-06-2011

Dagelijks verschijnen er bulletins en opinies over het ophanden zijn van een ineenstorting van de euro dan wel van de dollar. Bij de zoekmachine Google verschijnen meer dan 55 miljoen hits als je zoekt naar artikelen over de ineenstortende dollar en 30 miljoen als je uitgaat van een euro-implosie.

Sommige analisten zijn pessimistisch gestemd over beide munten. Zoals Jim Rogers. Hij is zeer flauw gestemd op de dollar voor de lange termijn, maar zou op de korte termijn voor geen goud uit de dollar in de euro gaan. Uiteraard wel in het goud zelf. De bekende pessimist Nouriel Roubini verwacht dat de euro zal zakken naar pariteit met de dollar. Een mening die wij exact een jaar geleden ook verkondigde. Een flink lagere eurokoers is volgens hem het enige dat de concurrentiepositie van met name de zuidelijke Europese lidstaten kan verbeteren teneinde hun te helpen de pijn van de strenge bezuinigingsmaatregelen te verzachten en de economie aan te zwengelen. Een recessie en een aanzienlijk goedkopere euro zou de redding van de monetaire unie kunnen betekenen.

De Nederlandse euroscepticus Martien van Winden verzet zich al tien jaar tegen de euro en pleit er ook voor dat we niet wachten totdat de zwakke landen uit de Euro stappen. Nee, volgens van Winden moet Nederland nu de stap zetten en zelf uit de euro gaan, desnoods alleen.

Ook de grootste beleggers ter wereld verschillen sterk van mening. Fidelity Investments met  $ 1640 miljard onder beheer is positief over de dollar, terwijl bijvoorbeeld Goldman Sachs haar klanten juist waarschuwt voor de Amerikaanse munt.

In de Verenigde Staten kampt men behalve met de federale staatsschuld met de schuldenlast van staten zoals Californië, terwijl wij in Europa behalve onze nationale tekorten kampen met het onvermogen van bijvoorbeeld Griekenland om haar eigen boontjes te doppen.

Het grote verschil is dat de Verenigde Staten precies dat zijn, verenigde staten. Europa daarentegen is een lappendeken, waarvan niet iedere lidstaat in de eurozone zit en er geen politieke of fiscale eenheid is.

De Europese Unie twijfelt en niet zonder reden. De kiezers in bijvoorbeeld Duitsland en Nederland willen niet weer hun portemonnaie trekken. Deze besluiteloosheid zal de crisis verergeren. Intussen wordt de kredietwaardigheid van Europese landen en van bepaalde Europese banken verder verlaagd.

De dollar heeft een lange traditie van het zijn van een sleutelvaluta, hetgeen in veel landen meer vertrouwen inboezemt dan bijvoorbeeld de euro dat kan. Daar komt bij dat de VS een veel grotere arbeidsflexibiliteit heeft.

De Bank for International Settlements maakt regelmatig studies over ons financiële systeem en waarschuwt met klem voor de nog steeds oplopende staatsschulden. Sterker nog, er zijn maar weinig landen die hun staatsschuld niet zullen zien oplopen tot boven de 100% van het bruto nationaal product als je de kosten van de vergrijzing mee telt. De Bank pleit er dan ook voor om de pensioengerechtigde leeftijd fors op te trekken in plaats van de pensioenen te verlagen. Dat verbetert uiteindelijk de koopkracht van de burgers omdat zij langer moeten werken.

Aan beide kanten van de oceaan verkeren de valuta in zwaar weer, maar in Japan wordt het niet veel anders. De enorme schulden daar gecombineerd met de vergrijzing en de naweeën van de natuur- en nucleaire-rampen betekenen op termijn weinig goeds voor de Yen. Ook andere valuta’s zijn geen voor de hand liggend alternatief. De meeste zijn te klein om een rol op wereldschaal te kunnen spelen, dan wel al fors opgelopen zijn in prijs.

De conclusie lijkt dat op de korte termijn de dollar het beter gaat doen dan de euro, maar dat cash op den duur sowieso geen alternatief is. Door de lage rente en de aantrekkende inflatie plus belastingen betekent cash uiteindelijk een gegarandeerd verlies.

Michael Toorop, Managing Partner Persist Global Wealth Management

Translate »