INLOGGEN Bel mij terug

Compliance

Belangenverstrengeling
Persist neemt de op haar van toepassing zijnde regelgeving in acht met betrekking tot belangenconflicten tussen Persist en haar klanten of tussen klanten onderling.
Klik hier voor een samenvatting van het beleid.

Beloningsbeleid Persist
Banken, verzekeraars en beleggings- ondernemingen zijn sinds 31 maart 2011 verplicht om een beheerst beloningsbeleid te hebben dat op alle medewerkers van de onderneming van toepassing is.
Klik hier voor meer informatie.

Beleid Persist inzake vergoedingen en provisies
In het kader van haar effectendienstverlening kan Persist vergoedingen of provisies verstrekken aan of ontvangen van andere marktpartijen. Hierbij informeren wij onze klanten over de belangrijkste kenmerken van deze vergoedingen. Desgewenst kan de klant nadere bijzonderheden opvragen bij zijn accountmanager.
Klik hier voor meer informatie.

Klachtenprocedure
Persist stelt alles in het werk om eventuele klachten afdoende en naar tevredenheid van de klant af te handelen. Voor deze afhandeling hebben wij een procedure opgesteld. In de eerste plaats verzoeken wij de klant Persist zo spoedig mogelijk per brief, fax of email op de hoogte te stellen van een klacht. Wanneer de klant de klacht schriftelijk heeft voorgelegd en niet tevreden is over de uitkomst daarvan, kan de klant zich wenden tot het Kifid. Persist is bij dit klachteninstituut aangesloten. Wanneer u binnen drie maanden na ontvangst van het schriftelijke antwoord van Persist uw klacht voorlegt bij het Kifid zal deze, met inachtneming van het toepasselijke reglement, de klacht in behandeling nemen De uitspraak is bindend voor beide partijen mits zij zich vooraf of achteraf aan het oordeel van het Kifid hebben gebonden. Op de site van het Kifid vindt u alle voorwaarden voor deze regeling. Ons aansluitingsnummer bij KiFiD is 400.000430

Privacy
Persist respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die u ons verschaft altijd vertrouwelijk worden behandeld. Persist committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voor zover op haar van toepassing.

Orderuitvoeringsbeleid
De depotbanken hebben hun eigen orderuitvoeringsbeleid.

Klik hier voor het orderuitvoeringsbeleid van ABNAMRO.
Klik hier voor het orderuitvoeringsbeleid van Binck Bank.
Klik hier voor het orderuitvoeringsbeleid van Pershing LLC.
Klik hier voor het orderuitvoeringsbeleid van InsingerGilissen Services.
Klik hier voor het orderuitvoeringsbeleid van Interactive Brokers.

Brochures

Klik hier voor de brochure “verstandig beleggen” van de AFM.
Klik hier voor de brochure Understanding the Protection of Client Assets van Pershing.
Klik hier de disclosure statement van Pershing Advisors Solutions (PAS).
Klik hier de financiële informatie van BNY Mellon (moeder van Pershing LLC and PAS).
Klik hier de brochure SPIC insurance on your account with Pershing LLC.

Translate »