INLOGGEN Bel mij terug

Beleggerscompensatiestelsel

Als belegger bij Persist zijn uw effecten op verschillende manieren beschermd op het moment dat Persist failliet gaat of niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Persist valt onder de bescherming van het beleggerscompensatiestelsel. Schade door beleggingsverliezen is nooit gedekt.
Uw vermogen is beschermd

In de Wet giraal effectenverkeer is bepaald dat beleggingsondernemingen de effecten van beleggers moeten scheiden van de rest van het vermogen binnen de beleggingsonderneming. Hierdoor is uw belegd vermogen dus beschermd als Persist failliet gaat. In een situatie waarin dit gescheiden deel van het vermogen niet toereikend is en u uw belegd vermogen hieruit niet terug kunt krijgen, treedt het beleggerscompensatiestelsel in werking. Of u op dat moment aanspraak kunt maken op een vergoeding vanuit dit beleggerscompensatiestelsel, hangt af van een aantal zaken.

Regels van het beleggerscompensatiestelsel
• De vergoeding geldt voor het bedrag en de beleggingen op je beleggers- en effectenrekening.
• De beleggingen moeten op uw eigen naam staan.
• Niet geleverde effecten vallen alleen onder het beleggerscompensatiestelsel
• De maximale vergoeding van € 20.000 geldt per persoon en per beleggingsonderneming.

Het beleggerscompensatiestelsel wordt uitgevoerd door De Nederlandse Bank.

https://www.toezicht.dnb.nl/2/50-202210.jsp

Translate »