INLOGGEN Bel mij terug

Nieuws

Armoede daalt neer op Griekenland

25-07-2011

Armoede daalt neer op Griekenland

 

De zich opstapelende bezuinigingen en belastingverhogingen in Griekenland zorgen ervoor dat het land waarschijnlijk verder ondergedompeld zal worden in bittere armoede.

Er zijn in Griekenland zo’n 960.000 bedrijven geregistreerd, waarvan er 930.000 vijf of minder employees hebben. Dit zijn niet de bedrijven die kunnen profiteren van buitenlandse handel, maar zich hoofdzakelijk richten op de binnenlandse markt en dus de binnenlandse consumptieve vraag. Niet minder dan 70% van de Griekse productie is bestemd voor de binnenlandse markt. Berekeningen van de socialistische regeringsfractie tonen aan dat de consumptie al met bijna 9% is gedaald en dat over vier jaar de levensstandaard met 40% is verminderd ten opzicht van 2008. Volgens een rapport van de London School of Economics leefde in dat jaar al een derde van de Grieken net boven, op of onder de armoedegrens. Uiteraard is die situatie alleen maar verslechterd.

Door het stevig aantrekken van de broekroem, zullen met name de kleine bedrijfjes verder onder druk komen tewerklozen-21 staan en mensen moeten ontslaan. De Griekse werkloosheid is nu rond de 15%, maar zal weldra de 20% passeren. De jeugdwerkloosheid is de 30% ruim gepasseerd. Een armoedespiraal dus.

Het sociale vangnet in Griekenland ontbreekt nagenoeg en een nieuwe werkloze zal het maximaal een jaar lang moeten doen met nog geen € 500 per maand. Nog geen kwart van het groeiende leger werklozen kan een beroep doen op deze magere uitkering, waardoor het aantal daklozen stijgt. Recentelijk is het aantal daklozen in Athene met 25% toegenomen.

Inmiddels worden de indirecte belastingen sterk opgetrokken, per slot van rekening zijn deze het minst makkelijk te ontduiken. Het gevolg is dat de Grieken het op twee na hoogste BTW tarief en sociale premies hebben binnen Europa. Met de accijnzen op benzine staan ze op de op een na hoogste plaats.

Het is triest dat de armste Grieken weinig geprofiteerd hebben van de welvaart in de afgelopen jaren, maar nu wel de rekening krijgen gepresenteerd. De rijkere middenklas en de rijksten zijn de kampioenen belastingontduiking. Bij hun wordt niet meteen de loonbelasting bij de bron ingehouden. Volgens de OESO hebben de beter bedeelden jaarlijkse € 40 miljard aan belastingen ontdoken. De Griekse centrale bank zegt dat het nog niet zo’n vaart loopt en dat het nog geen € 20 miljard is.

In Griekenland zijn er 4,3 miljoen werkenden. Hiervan zijn er 1 miljoen ambtenaar, twee miljoen hebben een baan in de private sector en de resterende 1,3 miljoen zijn zelfstandige ondernemers. Deze laatste groep betaald erg weinig belasting. Met andere woorden, het zijn de twee miljoen werknemers uit het bedrijfsleven die voor de inkomsten moeten zorgen. Helaas verdient slechts een kwart van deze mensen een zodanig salaris dat ze een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan ’s landsschatkist. De off shore bedrijven in Griekenland betalen eveneens nauwelijks belasting en de grote Griekse bedrijven die wel een duit in het zakje hadden kunnen doen zijn weer gevestigd in Cyprus of London.

Het motto van de Griekse staat moet zijn corruptie bestrijden en belastingen innen, maar omdat te volbrengen heb je eerder een Herakles nodig dan een tweede generatie Papandreou.

 

 

Translate »